EST

Nägemus ja Olemus


Otse kaamerast, valmis tööks, on kontsept, millega ma ei ole tuttav. Ma ei ürita näidata reaalsust, pigem idealiseeritud versiooni sellest.

Minu missiooniks on luua midagi ebamaist, nii paberil, fotona kui ka emotsioonis. Unistan suurelt, et saaksin ette võtta plaane, mis viivad mind olukordadesse, kus avastan ennast laiendamas oma võimete piire - see on edasiviiv jõud.

Minu eesmärgiks on olnud oma niši leidmine, muutes fotograafiaalast käekirja ainult mulle oamaseks ja ära tuntavaks, pannes vaatajaid tahtma osa saada minu töödest. Olen leidnud ideaalse tühimiku, mida täita: jäädvustan peamiselt emotsiooni - reklaamfotodes, interjööris kui ka inimeste seas

See pisike element, tihtipeale nähtud maalikunstis, on miski, mida püüan saavutada.ENG

My vision and nature


Straight out of the camera' is a concept which I am not familiar with. I don't pretend to show reality, but an idealized version of it.

My mission is to create something unworldy, on paper as a photograph and also emotionally. I dream big so that I can make plans which take me to situations where I discover myself  acting beyong my limits – that is a driving force.

My goal is to find my own niche by changing my photographic handwriting so that it is recognizable only with me. Also by making the viewer want to take part in my works. I have found the ideal gap to fill: I capture mainly emotion, in advertisement, interior and within people. 

This slight element often found in paintings is what I am trying to achieve.Elukutseline fotograaf Liis Rotar

Tel: +372 5688 3218

Meil: rotarifoto@hotmail.com
Powered by SmugMug Owner Log In